اجتماعی

کاهش تعداد شهرهای قرمز کرونایی/ ۱۶۳ شهر در وضعیت نارنجی

کاهش تعداد شهرها کریمزن کرونییی/ 163 شهر در ستوستو نارینی

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 64 شهر کیشور در وضعیت قرمز، 163 شهر در وضعیت نارنجی، 207 شهر در وضعیت زرد و 14 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

به روگر دوران خبربر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 106 شهر به 64 شهر کاهش و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 156 شهر به 163 شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از 173 به 207 و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از 13 به 14 شهر.

در حال حاضر 64 شهر در وضعیت قرمز، 163 شهر در وضعیت نارنجی، 207 شهر در وضعیت زرد و 14 شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید