اجتماعی

کاهش شهرهای قرمز کرونایی/۱۸۴ شهر در وضعیت نارنجی

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 78 شهر در وضعیت قرمز، 184 شهر در وضعیت نارنجی، 174 شهر در وضعیت زرد و 12 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

به روگر دوران خبربر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 130 به 78 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 129 به 184 شهر رسیده است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 154 به 174 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 35 به 12 شهر کاهش یافته است.

بر این اساس در حال حاضر 78 شهر در وضعیت قرمز، 184 شهر در وضعیت نارنجی، 174 شهر در وضعیت زرد و 12 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

لیست کامل رنگ های شهرهای کیشور در جداول زیر مشخص شده است:

قاعة ساديدة كريمز كرونايي/184 شهر در ستوستو نارگي

قاعة ساديدة كريمز كرونايي/184 شهر در ستوستو نارگي

قاعة ساديدة كريمز كرونايي/184 شهر در ستوستو نارگي

قاعة ساديدة كريمز كرونايي/184 شهر در ستوستو نارگي

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید