عمومی

کرکی کے کریب را کریب میکند


شهید محمد بروجردی از بهترین فریک‌های معبریز دوران عنگلا است. ता जाई के दर जामान अमाम कहमीनि (रह) बह इरान ، अ फोस परवाष आसान रा र द दादेदे. وی از ابتدای تأسیس و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهره های مهمی چون حاج احمد متوسلیان، شهید همت، شهید کاوه، شهید کاظمی و… را به مجموعه فرماندهان دوران دفاع مقدس اضافه کرد.