ورزشی

کشتی بازیکنان بارسا و اتلتیکو وسط زمین فوتبال با چاشنی چنگ زدن و کشیدن مو

فران تورس که در دقیقه 57 به جای فاتی وارد زمین شده بود، وارد گوشه زمین شد و با ساویچ درگیر شد. در این درگیری شاهد انواع هنرهای قانونی و غیرقانونی بودیم. چسبیدن، سیلی زدن، کشیدن مو، آرنج زدن و حتی گاز گرفتن! در شرایطی که پس از این توافق شاهد ادامه درگیری سایر بازیکنان دو تیم بودیم، خوسه مونوئرا تصمیم گرفت تورس و ساویچ را با کارت قرمز جریمه کند.

لحظه وقوع و ادامه درگیری بین دو بازیکن بسیار جالب و غیرعادی بود. این لحظات بازی هیچ شباهتی به یک مسابقه فوتبال نداشت و تورس و ساویچ از خجالت با کینه و عصبانیت فراوان در مقابل هم قرار گرفتند. نوع درگیری و کار این دو بازیکن به گونه ای بود که به نظر می رسد مجازات سنگین انضباطی در انتظار آنها باشد.

در این صحنه که منجر به اخراج دو بازیکن در دقیقه 2+90 شد، تورس پس از ناکامی در مهار ساویچ، او را مانند یک کشتی گیر گرفت و در حالی که همزمان موهایش را می کشید، بازیکن حریف را به زمین زد. البته ساویچ هم کم نیامد و همزمان با آرنج به صورتش زد و بعد گردنش را گرفت. پس از لحظاتی دعوای دو بازیکن از حالت نشسته به حالت ایستاده تغییر کرد تا اینکه بدون دخالت سایر بازیکنان شاهد جدایی آنها بودیم.

کشتی گیر بارسا و اتلتیکو در میانه زمین فوتبال با чашни чингзден в захидным мо

کشتی گیر بارسا و اتلتیکو در میانه زمین فوتبال با чашни чингзден в захидным мо

کشتی گیر بارسا و اتلتیکو در میانه زمین فوتبال با чашни чингзден в захидным мо

کشتی گیر بارسا و اتلتیکو در میانه زمین فوتبال با чашни чингзден в захидным мо