اجتماعی

کشف بیش از ۹۰ کیلو گرم مواد مخدر از دو تبعه در حریم خطوط ریلی کرمان

به گزارش شفاف، سردار هاشم الملکی اظهار داشت: مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر در حریم خطوط ریلی کیشور همچنان در دستور کار خودروی پلیس است و اجازه فعالیت افراد سودجو از مواد مخدر را نخواهیم داد. قاچاق از طریق صنعت راه آهن.”

این مقام ارشد اداری به ویژه در جزئیات مربوط به کشف مواد مخدر در حریم خطوط ریلی کرمان گفت: با تشدید اقدامات کنترلی، ماموران فرماندهی در محل راه کرمان با تعامل و با همکاری فرماندهی اداری راین کرمان، موفق به دریافت یک دستگاه خودرو 95 کیلو و 400 گرمی مواد مخدر از نوع تریاک کاشف و دو تعبیه کیشور را به دست آورد.

وی افزود: متهمان پس از تکمیل مراحل قانونی با استفاده از مواد مخدر دستگیر شدند.

سردار ملکی خطاب به مسافرانی که راه و قطار را وسیله سفر انتخاب کرده اند، خاطرنشان کرد: سوداد کند، پلیس راه آهن در کروت کاشف بیک.

منبع: جوان جوان