بین الملل

کنعانی: حقوق‌بشر⁩ بازیچه چند دولت مجرم است!

به گزارش دوران خبر، ناصر کنعانی نوشت: شهادت جوان فلسطینی به نام عمار حمدی که توسط رژیم صهیونیستی در ملاء عام مورد اصابت گلوله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، مستحق واکنش جهانی است اما جنایات روزانه رژیم جنایتکار صهیونیستی محکوم بشری نیست. مدافعان حقوق و نه با جنایات کمیته حقیقت یاب تشکیل خواهد شد!

بازی حقوق بشر، چقدر دولت ها مقصرند!

311311