حوادث

گزارش ۲۱ هزار «کودک آزاری» به اورژانس اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۱


سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی شهرستان کیشور با تاکید بر اینکه شایع ترین نوع کودک آزاری کودک آزاری از نوع “سهل انگارانه” است، گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه کودک آزاری سریعا مراتب را گزارش کنند. موضوع به سامانه تلفن اورژانس 123 بدون توجه به موضوع وجود ندارد. ما قول می دهیم که اطلاعات تماس گیرنده را کاملاً “محرمانه” نگه داریم.