استان ها

گسترش همکاری‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و فرماندهی انتظامی مشهد

به گزارش آنا از خبرگزاری مشهد. یادداشت تفاهم همکاری فرماندهی اداری خراسان رضوی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای توسعه امکانات موجود و برای دستیابی به اهداف مشترک و گسترش همکاری ها در زمینه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فنی برگزار شد.


بیشتر بخوانید:

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و ایران، خودرو خراسان


در ابتدای این مراسم محسن مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی بر معرفی تسهیلات و دستورالعمل ها برای تقویت و گسترش همکاری های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و فرماندهی اداری دانشگاه خراسان رضوی تاکید کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمدکاظم تقوی فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی نیز در ادامه درخواست خود مبنی بر تلاش و استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد برای همکاری های دوجانبه ادامه داد.

مشارکت در سایر زمینه های علمی، آموزشی، پژوهشی، فنی و مشاوره ای. تبادل اولویت های پژوهشی و موضوعات تحقیق جهت دار از طرف همکاری در پروژه های پژوهشی و نگارشی مشترک و انتشار مقالات علمی «آموزش و پژوهش در نشریات دو طرف». تألیف، ترجمه، انتشار، انتشار و تبادل کتب (الکترونیکی و فیزیکی) و مجلات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی مشترک و … از موضوعات این تفاهم نامه است.

این یادداشت تفاهم دو ساله بود.

انتهای پیام / ۴۱۱۷/۴۰۶۲ /

دیدگاهتان را بنویسید