عمومی

گوگل دانایی است؟ – خبرانلاين

روز دیگر کامپیوتر را روشن کردم و شروع کردم به نوشتن گزارشی از آنچه چند ساعت پیش دیدم. به ناز می‌رسد که کی‌کین روگی در هله پیمه هیک کیں به اینترنت هذا مجرا ساده است; Journalists به دیدار استاد دانهاشی هرد و کار است شرکه دیدار خود را به INSTAGRAM اماعی ک در دیدار با مترح شده را نارتیت را کند اما بعد از گذراندن دو سه خط و وقتی خواستم عنوان دقیق پایان نامه کارشناسی ارشد را که چند سال بعد به صورت کتاب منتشر شده بود، در اینترنت بنویسم و ​​البته در دسترس ترین. و ابزاری با دسترسی آسان برای جستجو در اینترنت موجود است که با نام گوگل شناخته می شود. با انثار به کوگل و عند توفیک در وب سایت های کیکر وطنی، از کیر ذکر نام در کتاب پاستدم. اما این تازه شروع داستان است. بیش از ده بار برای اطلاعات تکمیلی که برای ارائه تصویری جامع در گزارش موضوع و همچنین آثار نوشته ها و وقایع تاریخی و زمان واقعه نیاز بود، در پکیج گوگل شکست خوردم.

صرف نظر از این که شاید یک روزنامه نگار بیشتر از یک شهروند عادی از چنین جست و جوهای اینترنتی سود ببرد و صرف نظر از این موضوع که همه باید برای انجام کار حضور ذهن داشته باشند، اما به مثابه اَبَرابزار زیکاگر به وجود وظید که یک است این نکته عجیبی است مانند این روزها که دسترسی به اینترنت دنیا قطع شده و زنگ خطر در آن نیست. اگر درخشان ترین ذهن ها را در حرفه خود بپذیریم، باید هر روز چندین بار کلمات کلیدی خود را در گوگل جستجو کنیم. אמא איא איא גוגל דאנאיי אסט؟

پاسخ به این سوال متفاوت است. راقم آين استوري به تطبيق يك جازيدي‌نگار مي‌تواند شاهر را در مدين گوگل بگويد تا در ديم آن باشد. البته اگر نکوهش یکسان نباشد، عین هم نیست. به زبان سادر من یک عبا خرید برای گوگل نیمی‌ناسم و آن هم آن را می‌دانید. اما دراء نادانی ما را در براب یک اقل کل مجازی از آنک که می توان گفت. بگذارید معنی را واضح تر توضیح دهم. بارها اتفاق افتاده است که به عنوان مثال هنگام جستجوی تاریخچه دانشکده حقوق و علوم سیاسی در گوگل به صفحات زنجیره ای هدایت می شوم که در آنجا نام برخی از محققان یا اساتید و مورخان را در ارتباط با موضوعی که در جستجوی آن بودم و سپس با آنها تماس گرفتم در نهایت حجم قابل توجهی از اطلاعات و حتی اسناد پیدا کردم که مرا متقاعد کرد که لازم است نسخه جدیدی از گزارشی را که قبلاً در مورد این دانشکده نوشتم ارائه دهم. در آن موقعی گوگل بیش از آنک در موزای مقهورانه به مستابه عقل کل بهده در موازی سودمندانه در موازی عشل اتباتی در دهکده‌ای جهانی می‌شود. بدههه مقدس اِتههدنہ اِبدو عادل صل مسلحومــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهینگ ، اگر بدون عقل باشد ، اینگونه نیست.

البته همان‌غونة که در مده گوگل می‌توان هدید اورد، در دیم نیز می‌توان گفت. بسیاری از مردم بر این باورند که حملات و ارجاعات حتی بیشتر است و آهسته تر و با حافظه بیکار و حتی حالات ذهنی به گوگل مراجعه می کنند. آين عرض المزيداند آن كار مشبك تنزيل همة و امولة به حسب پساندز و لاكتمان از هر كيمان كيميلى است. منتقدان می توانند مدام و مدام به گوگل مراجعه کنند، ذهن را به ذهنی مجزا تبدیل کرد و آن را فعال کرد تا ذهن متصل به آن خسته و حتی ناکارآمد شود. البته این ادعا در مورد هر امری در روزگاری ما زینت می‌کنیم. به عنوان مثال، با ایجاد تلفن های هوشمند، واضح است که هیچ کس اندازه شماره تلفن خود را نمی داند. بدی و خوبی در کار به کنار اما ای‌توان گفت تفون هومشند ییک از کوکنته‌ای اقل ما را بر وحده است؟

امروز که دسترسی ما به گوگل مسدود شده است، می توانیم به روزی فکر کنیم که تلفن های هوشمند ما نتوانند با شماره تماس دوستانمان و افراد بی شمار دیگری که نیاز به ارتباط با آنها، کار و زندگی ما دارند تماس بگیرند. یا بدتر از روزی که همه هارد دیسک ها خارج از جعبه هستند و مرکز داده غیرفعال است. आन ोज परिद के बेह आन पुष चिकर अंधिशिदके आया गुगल (दर आजिज فناوری)

6565