فرهنگ و هنر

«یلدا» در شعر فارسی – دوران خبر

«شب یلدا» یا «شب چله» نیز مانند دیگر جشن‌های ایرانی در شعر فارسی پدیدار شد. شاعران تاریکی و تاریکی شب یلدا را کنایه از دوری و دوری یار قرار داده اند و گاه گیسوی سال را به شب کشور تشبیه کرده است.

به گزارش دوران خبر، شب آغاز زمستان به شب یلدا یا شب چله معروف است و یکی از اعیاد باستانی ایرانیان را جشن می گیرند. البته کلمه ילדא ریشه سریانی دارد و به معنای تولد و تولد است.

شاعران کلاسیک و معاصر و در دوره های مختلف تاریخی از واژه یلدا در آثار خود استفاده کرده اند. گاه شب هجران و غم دوری یار و گاه زلف یار از نظر سیاهی و تاریکی به یلدا تشبیه می شود.

نمونه هایی از حضور یلدا در شعر شاعران:

שב ילדאסת הר טארי ז מויט، و ין ​​איב קארי

که رزقم را نمی بینم، خودم شبیه یلدا هستم (سلمان ساوجی)

****

دور است کروان سحر زینجا

شمایی پدر در این شب یلدا را (پروین اتصامی)

****

شرح

حرد بزم ما شب یلدا غرم (سابر حمدانی)

****

سرنوشت از بن و روزی رقیب

روز عيد و را، شب يلداي مرا (حكيم نزاري)

****

روز رویش کو برنداخ نقاب شب زلف

گفتی از روز قیامة شب یلدا برخاست (سعدی)

****

בראי אי סובה מושטקןן اگر سحر نزدیک است

این شب را کی گرفت بچه از ماه و ماه خسته شد (سعدی)

****

به نظر می رسد هر روز صبح عصبی هستید

شب خداحافظ هر شب یک شب خوب است.

***

روز فراق تو ك نبينم جمال تو

ب من حكايت شب يلدا كند حمي (اديب سابر)

****

دوستان را تا به اقبال تو شبه روز شید

روزهای دشمن در شب متولد شد

****

دوشینا شبم مثل یلدا بود

אנ מונס חמגסאר נאמד אמדא

شب تا به سحر ز دیده دُر میسفتم

خداوند فردا مرا ببخشد (مهستی گنجوی)

****

شب کار سخت

درازی شبهای یلدا گیرت (انوری)

****

هر شب در غم هجرت شبی برایم متولد می شود

که به سلی به جهان یک شب یلدایی هست (امیر خسرو دهلوی)

****

شب هجرانت، ای دلبر، شب یلدست پنداری

رخت نوروز و دیدر تو عید مست پنداری (اوحدی)

****

در غروب هجران از همه جا بازدید خواهید کرد

در بسو و پیش هزاران شب هوای سرد (وحشی بافقی)

****

אי דל משקין בראיד אתפב רוז ואשל

غم مخور خوش باش كاين شبهاي يلدا بقزرد (جهان مالك خاتون)

****

בר מנו ו יאראן شب یلدا گذشت

راستی

****

كوته نميشود شب يلداي غوربتم

(صائب تبریزی)

انتهای پیام/