اجتماعی

۱۳۷ هزار خانوار پشت نوبتی، مستمری‌بگیر بهزیستی شدند/پرداخت مستمری معیشتی از اردیبهشت

داشتن یک مرکز داده و مجموعه ای از کلیدها که با نوع فیلد مشخص می شود، مورد نیاز است.

اگر می خواهید فیلم یا فیلمی اضافه کنید، در این اطلاعات اظهار کرد: یک میلیون و ۱۰۰ خانوار در قالب ۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفتند که در سال ۱۳۷ هزار خانوار جدید با حمایت دولت تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند و از اردیبهشت ماه مستمری معیشتی را دریافت کردند.

و درست است: خ خ خ خ و و و و و……………….

هحینی… .ه..:::::::.:

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی، خانوارهای یک تا پنج نفر به ترتیب ماهانه 42 هزار تومان، 600 هزار تومان، 840 هزار تومان، یک میلیون و 80 هزار تومان و یک میلیون و 320 هزار تومان دریافت می کنند و از بقیه می گیرند. همه اعتبارنامه ها در لیست مشخص نشده اند.

اگر مجموعه‌ای از گزینه‌ها ندارید، باید تعداد فایل‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید انتخاب کنید و نمی‌توانید هیچ یک از اینها را دریافت کنید.

بازی را به خاطر بسپار

دیدگاهتان را بنویسید