حوادث

۲ طبیعت‌گرد در جاده چالوس گم شدند


مدیر مدیریت بحران فرمانداری کرج گفت: دو جوان طبیعت گرد در مرز جاده چالوس گم شدند.