عمومی

वागेशी 112 واحد واحد به عواملان كردستاني – ماهرة آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، حسین رسولی روز شنبه در آیین واگذاری واحدهای مسکونی به معلولان استان سنندج گفت: در استان کردستان بیش از 34 هزار معلول شناسایی شده و از مزایای مستمر و غیر مستمر بهره مند هستند. – خدمات رفاهی مستمر

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 112 واحد مسکونی در استان به معلولان اختصاص یافته و 38 واحد دیگر نیز در دست ساخت است و در آینده به سالمندان اهدا می شود.

مدیر کل بهزیستی استان کردستان کاترنشان کرد: در سال کرید 127 میلیارد و 950 میلیون ریال فیلیکت ودیعه مسکان به 210 خنور درای امسک معلول استفون داده شده است.

رسولی وردید: در این مدت 20 بیلیند ریال

وی از معافیت آب، برق، گاز و خدمات شهری و روستایی در سال جاری از دیگر اقدامات انجام شده برای جامعه معلولان استان خبر داد و گفت: به این ترتیب 330 خانوار به ارزش پنج میلیارد و 222 میلیون ریال از این معافیت برخوردار شدند.