عمومی

वादु प्रभाष्ट कोर्स אסבדואני עפישה גנשבדקאווס מיבגאבאני | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، عصر جمعه با حضور بیش از دو هزار تماشاگر، 59 راس اسب نژاد ترکمن، دوخون و تروبادور در 6 راند وارد مسابقه شدند.

در تناه دور هازار و 200 متر выходный асб пехабад через آз سايران آز خات پايان ايجيستو در هارامنый شهد.

در دورهای دوم تا ششم که در بازرکی هزار متر شد; به سورگ اسبهای بلک خاویار، المیرادو، پاولتا، فرناندو و سارپ به مقامت کامریند دست فیدند.

برگزارکنندگان در دومین روز و در پایان هفته اول این مسابقات سه میلیارد و 126 میلیون ریال جوایز نقدی به صاحبان، مربیان و سوارکاران اسب های اول تا سوم اهدا کردند.

روز پرامه فتح وال رابیف‌ها دیروز با ۶۲ راس اسب سکار شد

مسابقات ورزشی زیادی بین مردم گلستان به ویژه ترکمن ها برگزار می شود و بیش از یک دهه است که این رویداد ورزشی علاوه بر تفنگ در دو شهر آق قلا و بندرترکمن این استان برگزار می شود.