عمومی

10 واحدة واحدة مشاهدان تسوير صبح خوراسان سومليه امناء شد – اينگاي آنلاین | اخبار ایران و جهان

سردار اسماعیل فرجی در گفتگو با خبرنگار آنلاین اظهار داشت: یکی از نیازهای امروز جامعه بحث محرومیت زدایی است که نیروی انتظامی استان نیز وارد این حوزه شد و به اقدامات خوبی دست یافت.

فرمانده ارتش خراسان شمالی ادامه داد:ع) خراسان سمولی و کمیتی امداد امام خمینی (ره) استان برای ساخت مسکن درکونان کیمیں э تنمر شده است

वी वेवरण: टी वाफुत देफ़ा द؟ گرگلان و اسفراین عمل و در اختبار قاعدة ها قرآن گرپت

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع)ع) خراسان سمولی کاترنشان کرد: برای احداده هر واحد وردینی بالگ در 220 میلیون تومان کاست شده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از عملیات اجرایی این یگان ها با تلاش نیروهای جهادی به مرحله اجرا رسیده است.