عمومی

200 ملك تعديق و بروش لرستان صحب سند شدن – اينگاي آنلاین | اخبار ایران و جهان

به لوگر کینگر آنلاین، کیانوش کیانمهر امروز 200 کشور از آموزش و پرورش لرستان به ثبت رسیده و این روند با تلاش همکاران جهادی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بیش از سه هزار ملک در استان دارد، افزود: اعتبار مناسبی حدود چهار میلیارد تومان از سوی وزارت آموزش و پرورش برای فرآیند سندسازی املاک و مستغلات به استان اختصاص یافته است. امید به همکاری با سایر موسسات از جمله سرورس فازیکی و بتیب اسدان و املاک استان و تاله استان و تعلیمات عدارات و پروش و کیں و شهرستانهای استان املاكي كه هنو سند دار نهديه و 英语电影 شوند