عمومی

6 استراتژی که شما را خواننده بهتری می کند

خواندن کافی نیست! باید کوکی کیں کانگر را نیز بلد بلد بدید

به گزارش دوران خبر، فرادید نوشت: «کتاب‌خواندن خوب است. پس معلوم است که هر چه خیر کتاب بخوانیم کار عتیری تنمر می‌دهیم، درست است؟ به می‌رسد که همی می‌گوید. اما همه کانتون‌ها با هم برا نیست هما تور کاپیکتوس گوره است «نمی‌توانم کسی را به کتابخواندن فردی «شخت‌کوش» بنامم» او باید می‌دانست که آن فرد که کیزی را و کوده می‌خواند. درست است که کتاب‌خواندن بهتر از کلی‌کلیک‌های دیگر است، اما بیشتر این است که این کار را برای همه بدشان بیاورند. سِنِکا می‌گفت: «مغزهای خوبِ کهدا به دیلیِ آشتیاق بیهوده برای دانش‌آموزان بیهوده تحتِ ایرافه کار گرته اند».

ברי אנקע יק קיטבקואנחِ אלי בעדים، קאשטנו קאפי ניסט! باید کوکی کیں کانگر را نیز بلد بلد بدید استراتژی های معرفی شده در زیر به هیچ وجه کامل نیستند، اما اگر حتی دو استراتژی را اجرا کنید، می توانید تضمین کنید که نه تنها کتاب خوان، بلکه فرد بهتری نیز خواهید شد.

1. از کانتون کتابهای ک لعیقی از آنهه نیمی‌بیرد دست بیرید

اگر ناگهان متوجه شدید که به سرعت به یک کتاب گوش می دهید یا آن را با سرعت می خوانید، باید این سوال را از خود بپرسید: “آیا این کتاب اصلا خوب است؟”

اگر برنامه یا فیلم تلویزیونی را دوست ندارید، تلویزیون را خاموش کنید. از يدونِ بدمزه بدمزه صفحات افرادی که مطالب مفیدی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند را دنبال کنید.

زيندة كوتاشتر از آن است كه آن را سرف كتابهاي كيدني ك لهدي از كندونشان نيمي بريد. من قانونی دارم که می گوید 100 صفحه سن شماست، پس اگر 30 سال دارید و کتاب در صفحه 70 است، خواندن آن را متوقف نکنید.

به آن صور، همی‌گرد که مسنتر می‌شوید، کم‌تر و کم‌تر کتاب‌های مزخرف را تحمل می‌کند.

2. کتاب را تصحیح کنید

وقتی کتابی را می خوانم، نقل قول ها، ایده ها، داستان ها و حقایقی را می نویسم که برای من جالب و جالب است. این کار به من کمک کرد که نویسنده و انسان بهتری شوم و تنها نیستم. در سال 2010، هنگام بازسازی کتابخانه ریاست جمهوری رونالد ريغان، جعبه ای ساخته شد که برچسب «ميزِ رياس‌جمهور» روی آن بود. داخل جعبه ای از وسایل متعلق به ریگان در زمان ریاست جمهوری او که شامل جعبه های سیاه حاوی کارت های چهار چهارم بود و روی صورت آنها نقل قول ها، افکار، داستان ها، کلمات کوتاه و جوک های سیاسی توسط ریگان با امضای خودش نوشته شده بود.

این کارت ها دارای عناوینی چون «کیشور عزیز»، «آزادی عزیز»، «جنگ عزیز»، «مردان عزیز»، «جهان عزیز»، «لطیفه» و «شخصیت و مردان عزیز» هستند. آن رجان از یکتاب بند بود. بسیاری از نویسندگان و شخصیت های سیاسی کتاب نوشته اند.

همانطور که Sunka توصیه کرد: آن دسته‌هایی که قابلیت تبدیل شدن‌شان به آن‌ها را دارند، نه آن جملات به شدت حماسی، استعاره‌های به‌شدت اغراق‌شده از کلام و آرایه‌های ادبی – و باید آنها را به یاد بگیریم تا برایمان کار کنند.»

۳. شاهکارها را دوباره پخش کنید

شاید اولین بار در دبیرستان شاهکاری مانند «گتسبیِ بزرگ» را کوگان‌اید. या परिबाया अलिन्बर के उदीसे रा चुणड, نکته این است که اگر فکرش را بکنید، کتاب ها را خواندید، نکات را گرفتید و خوب فهمیدید، درست است؟ اما اما نمی‌تونیم را کتابها با بار کستنه دریابیم و کاره‌شان کانیمی کانیم. برای همین باید بارها کتابهای شاهکار را بخوانیم.

سانکا می‌گوید: «اگر می‌خواهید ایده‌های احمقانه‌ای پیدا کنید که برای مدت طولانی در ذهن شما باقی بماند، باید روی آثار تعداد محدودی از استادان تمرکز کنید و چندین بار آنها را بخوانید تا بتوانید آنها را هضم کنید.»

ז נחק י ד ד דר ה ِ שחב שחב סט עמדם עמדם דר דר שחב שחב שחב שד שד ז ז ז ז ז ז ז ז ז ב ב ב מ מ خواهیم داشت

۴. از دیگران بخواهید که کتاب‌های خوب را توصیه کنند

رالف والدو آمرسون می‌نوویسد: «اگر با انسانی که اهل علم به حساب نمی‌آید سر و کار داشته باشیم، کتاب‌هایی را که خوانده است به ما معرفی می‌کنیم».

از وقتی ناجاز بدوم این عادت در من نیهادینه شده است هر وقت ادمِ مواقف و إلی تحمیل را ک ستایشش می‌کردم می‌دیدم، از و می‌پرسیدم: «کدام کتاب زندگی شما را کامیک داد؟» و بعد کتاب را خواندم. اغر كتاب زيندجة كسي را خبط دائة است ـ به هر تعمل و سوبكـ ـ ويرت دارد وقت شرفش كينيم. اگر این کتاب تغییر کرده باشد، حداقل این امکان وجود دارد که بتواند به شما کمک کند.

5. تو از تجربه خودت درس نگرفتی

یکی از ژنرال های آمریکایی یک بار گفت: اگر 100 کتاب بخوانید، نمی توانید آنها را بخوانید. عنسانها سالها وقرنهاست ک میجنگند، میرنند و برای تمرددادن کاکرا میکلندن. اوازی‌نکردن از دانش انها خودکوی و حماقت است.

کودی جرائم می‌کنید با نکواندن و یادنگرتن از کتاها و روصقات دیگر کتابنیرانان، مستهِ حدررفتنِ ِ ِ پولِ سایر فیلتامین‌شیدید؟ چگونه جرات ازدواج و رسیدگی به امور فرزندان خود را دارید؟

اگر فقط می خواهید از تجربیات خود استفاده کنید، پس باید از تجربیات دیگران نیز استفاده کنید. از تحميلِ تاريخ، فيلصوفو و تعماى دير بنوشيد. داستان ها و داستان های هشدار دهنده در مورد تخریب ها، شکست ها و موفقیت ها را بخوانید. تنمر ندادندِ چونین کاری، ترکِ وسفیق است.

6. از رکود خارج شوید

مسیر موفقیت مستقیم نیست این سفر تورنتو و پرپیک‌وخم با بالاوپایین‌ها و ج و حضیض‌های زیاد است. شما هم‌اكنون در ميانه حضيض سبحظ، بحث در عماق يك دره سبحد. این وضعیت می تواند ترسناک باشد، زیرا احساس بیرون ماندن از در را می دهد.

گاهی من نیز دکر رھوتی میشوم ک کوک کرافتادن در ته دره است. من وقت ندارم روی چیزی برای خواندن کتاب تمرکز کنم. اما فهمیدم که در چنین مواقعی نباید کتاب جدیدی بخوانم، بلکه باید کتابی بخوانم که حس خوبی به من بدهد و در گذشته حرف های خوبی بخوانم تا به من چیزی بگوید.

پس به جای انکی را کنتم را کنم و به روست کیب بری کاکندرام کنم، برمیدارم را کتاب را کتبر کے کے کے ام… و بہ بہ بہ بہ دیگر کاشف کافہِ و پیام های جدید در کتاب. משגע טעש טעשיעי בק ז ז א א א ר ר ז ז מעזר מעזר ב כנע י סט סט סט רמנ רמנ מ משל ِ ِ מרד מרד ِ ِ י י تری י י י تری י י י י י י י י י י י تری [متوجه شدید کتاب‌هایی که زندگی من را تغییر دادند، کدامند؟]

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید