عمومی

70 واحد بروشة ماهي در بهبهان فيكل است – اينگاي آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، مهرداد محمدی امروز چهارشنبه در جلسه بررسی چالش های حوزه کشاورزی و شیلات شهرستان بهبهان، تخصیص آب به طرح های صرفه جویی آب توسط سازمان آب و برق خوزستان انجام شد. ضروری دانست و تاکید کرد: این حرکت منجر به اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در منطقه می شود.

وی به اقدامات انجام شده شیلات در بهبان از جمله استفاده دو طرفه از استخرهای ذخیره آب کشاورزی و رهاسازی بچه ماهیان محلی در منابع آبی اشاره کرد و افزود: شهرستان بهبان ظرفیت های نهفته زیادی در حفظ آب دارد که با با پشتیبانی همه بخش ها، به زودی روناک آبی پروری در شرستانه بود.

وی افزود: بههان با حتان 70 واحد پرورش ماهی فعال در مخازن آبی کشاورزی در رتبه اول استان خوزستان قرار دارد و بری بهری‌مندی از کے فیلمہ فکلیہ۔

محمدی دوست، پاک پروشت ماهی در قفس در لکھه سد مخزنی مارون را یکی از پاکهای محمول ابزی پروری استان برشمرد و خبر داد: ستدینی این پاک به آپیــــــــــــــــــر ــــــرـــــــــــــــــــــر،