آخرین وضعیت ۱۰۰ بیمارستان‌ دارای اخطار ایمنی

معاون درمان وزارت بهداشت آخرین وضعیت ۱۰۰ بیمارستان دارای اخطار ایمنی را تشریح کرد.

دکتر سعید کریمی در گفت‌وگو با دوران خبر در پاسخ به سوال دوران خبر درباره اظهارات یکی از معاونان سازمان مدیریت بحران شهر تهران مبنی بر صدور شناسنامه ایمنی برای بیمارستان‌ها، گفت: موضوع صدور شناسنامه توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مطرح شده که در ارتباط با جزئیات این شناسنامه می‌بایست از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران سوال پرسید؛ چرا که وزارت بهداشت نسبت به صدور شناسنامه اقدام نمی‌کند. شناسنامه تعریف و مشخصاتی دارد که می‌بایست درباره جزئیات آن پرسش‌هایی مطرح کرد.

وی با بیان اینکه بیمارستان‌ها از منظر ایمنی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: بیمارستان‌ها از منظر ایمنی به ۴ گروه “A”، “B”، “C” و “D’ تقسیم شده‌اند. گروه “D”، شامل بیمارستان‌هایی می‌شود که از منظر ایمنی وضعیت خوبی ندارند. به طور مثال، بیمارستان لولاگر تغییر وضعیت داده و به درمانگاه تبدیل شده؛ همچنین یک بلوک از بیمارستان حضرت رسول در حال بازسازی است. بیمارستان‌هایی که از منظر ایمنی از وضعیت خوبی برخوردار نبودند، در حال اصلاح یا تخریب و جایگزینی با یک ساختمان جدید هستند.  

معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه به دلیل برقراری ارایه خدمات، بیمارستان‌ها را نمی‌توان به یکباره تعطیل کرد، افزود: بر همین اساس گزینه جایگزین یک بیمارستان باید تعیین شود و بیماران بیمارستان مربوطه به بیمارستان جایگزین منتقل شوند. علاوه بر بیماران، این مراکز دارای نیروی انسانی هستند و هر نیروی انسانی دارای معیشت است و این موضوع نیز باید در کانون توجه قرار داشته باشد.  

وی با بیان اینکه بیمارستان‌های «لولاگر» و «حضرت رسول» اصلاح شده‌اند، افزود: مابقی بیمارستان‌هایی که وضعیت مشابه این دو بیمارستان را دارند نیز باید اصلاح شوند.  

در همین زمینه بخوانید:

پایان مهلت ۱۰۰ بیمارستان‌ دارای اخطار ایمنی

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه پروانه ۱۰۰ بیمارستان به‌ دلیل عدم رفع مشکلات، تمدید نشده و این بیمارستان‌ها به سرعت در حال انجام اقدامات لازم هستند، گفت: البته طی یک ماه اخیر تعداد  ۲۵ بیمارستان از این ۱۰۰ بیمارستان توانسته‌اند پروانه خود را به دست بیاورند. تمدید پروانه بیمارستان‌ها مستلزم گذراندن یک پروسه است و مستلزم گرفتن مجوزها و تاییدیه‌ها از برخی ارگان‌ها مانند آتش‌نشانی است. بنابراین طی یک ماه اخیر، ۲۵ بیمارستان با وجود تعطیلات نوروروزی توانسته‌اند پروانه خود را کسب کنند و مابقی نیز در حال انجام اقدامات لازم هستند.  

انتهای پیام