اجتماعی

احداث مراکز پویاشهر جدید در پایتخت – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، احمد احمدی‌صدر، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در رابطه با احداث چند پویاشهر جدید در پایتخت گفت: به منظور تسهیل در ایجاد دسترسی کودکان کار و خیابان به مدارس پویاشهر شهرداری تهران، قرار است چند مدرسه جدید ویژه استعدادیابی، توانمندسازی و آموزش کودکان کار و خیابان احداث شود.

وی افزود: مذاکراتی با برخی از مناطق که از زیر ساخت‌های مناسبی جهت احداث مدارس پویاشهر برخوردار هستند، انجام شده و در برخی مناطق ما بیش از یک تا دو مدرسه پویاشهر خواهیم داشت تا میزبان کودکان کار و خیابان باشند.

مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی با اشاره به اینکه بیش از ۷ هزار کودک کار و خیابان توسط شهرداری تهران در مدارس پویاشهر سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی تحت پوشش هستند، تصریح کرد: در طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی پایتخت که طی دو هفته گذشته جریان داشت اقدامات بسیار مناسبی در خصوص کودکان کار و خیابان صورت گرفت و قصد داریم در مدارس استعدادیابی، توانمندسازی و آموزش خدمات ویژه ای به این کودکان ایران ارائه دهیم.

گفتنی است چندی پیش مدرسه پویاشهر منطقه ۸ تهران در یک مراسم افطاری در ماه مبارک رمضان با حضور کودکان کار افتتاح شد.

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.