استان ها

ارتفاعات و روستاهای تکاب در چهل و نهمین روز بهار سفیدپوش شد

بارش برف در ۴۹ امین روز از فصل بهار ارتفاعات شهرستان تکاب را مجددا سفید پوش کرد و مردم این منطقه را به استفاده از لوازم گرمایشی و پوشیدن لباس زمستانی کرد.

علاوه بر ارتفاعات شهرستان تکاب روستاهای محال اوریات شامل آرپاچای، آغ اتاق و عرب شاهدر این شهرستاتن یز شاهد نزول برف بود.

46