عمومی

اشک‌ها برای چه‌ کسی ریخته می‌شوند؟


جهان در حالی نزدیک به پنج ماه است که معطوف به غزه و جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش علیه ملت فلسطین است که خبر مرگ ناوالی از اعضای اپوزیسیون روسیه در زندان، به ناگاه به صدر مواضع دولتمردان و رسانه‌های غربی رسید چنانکه گویی دیگر در جهان هیچ خبری مهم‌تر از آن وجود ندارد و حتی نشست امنیتی مونیخ که برای امنیت جهانی است به این مسئله اختصاص یافت.