اصفهانِ مظلوم!؛ استوری مشترک بازیکنان سپاهان

به گزارش خبرگزاری دوران خبر؛ بازی پرسپولیس و سپاهان به حاشیه‌های عجیبی کشیده شد. حاشیه‌هایی که هر طرف اعتقاد دارند حق با آن‌ها است.

بازیکنان سپاهان با انتشار یک استوری اینستاگرامی مشترک اصفهان را مظلوم نامیدند و از هواداران خود حمایت کردند.

اصفهانِ مظلوم!؛ استوری مشترک بازیکنان سپاهان

257 251