عمومیکسب و کارهای برتر روز

اضافه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز میشود

حقوق بازنشستگان از روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه و براساس حروف الفبا به حساب آن‌ها در حال واریز است.

پرداخت حقوق فروردین ماه حدود ۴‌ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روز یکشنبه بیستم فرودین ماه آغاز شده است و حقوق این گروه بر اساس حروف الفبا تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه واریز خواهد شد.

بر اساس این خبر، حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی همراه با مابه‌التفاوت حقوق فروردین پرداخت می شود.

جدول تاریخ واریز حقوق اردیبهشت ۱۴۰۲
نام حرف تاریخ پرداخت بانک صادرات ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
آ – الف ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ق ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
حروف (ب) تا (ش) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ س ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
حروف (ص) تا (ی) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ر ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
ب ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ همکاران بازنشسته ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ط ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
ت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ظ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
ث ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ خ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
چ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ گ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
ج ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ل ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
ژ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ و ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
ص ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
ض ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ غ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
ز ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ی ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
ف ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ذ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
ح ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ک ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بانک ملی ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ د ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بانک ملت ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ش ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بانک تجارت ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ع ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پست بانک ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ن ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بانک سپه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ م ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
بانک کشاورزی ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ بنیاد شهید ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی اعمال می شود؟

(۱۴۰۲/۰۲/۲۴) رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص دلیل عدم پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس رقم جدید در فروردین‌ماه توضیح داد.
به گزارش اقتصا آنلاین به نقل از تسنیم، علی دهقان کیا  با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: طبق روال گذشته حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه بر اساس حروف الفباء آغاز می‌‌شود و تا پایان هر ماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: نخستین حقوق بازنشستگان این سازمان در سال جاری از بیستم فروردین‌ماه آغاز شده است و این روند تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در فروردین‌ماه افزایش یافته است یا خیر، گفت: بازنشستگان در فروردین‌ماه، همانند سال گذشته حقوق خود را دریافت کردند.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در خصوص چرایی عدم پرداخت حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار ادامه داد:  باید ابلاغ حقوق جدید بازنشستگان توسط دولت و سپس مدیرعامل سازمان صادر شود و با توجه به اینکه تا پانزدهم‌ماه جاری همه جا تعطیل بود  و تکلیف بازنشستگان سایر سطوح مشخص نبود به همین جهت سازمان تامین اجتماعی احکام حقوقی جدید بازنشستگان را صادر نکرده است و حقوق بازنشستگان بر اساس رقم سال گذشته پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در اردیبهشت‌ماه، حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار به بازنشستگان پرداخت خواهد شد به‌طوری که حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیران ۲۷ درصد و سایر سطوح ۲۱ درصد به اضافه ۲۵۰ تومان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش از اول فروردین‌ماه خواهد بود به‌طوری که مابه‌التفاوت حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان نیز در اردیبهشت‌ماه پرداخت می‌شود.

احکام جدید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی صادر می شود؟

دهقان‌کیا گفت: احکام جدید حقوق بازنشستگان در اردیبهشت‌ماه صادر خواهد شد.

منبع: مجله حاشیه نیوز