اقتصادی

اقتصاد ترکیه بر مدار صعود

تولید کارخانه های ترکیه در ماه اوت سالانه یک درصد افزایش یافت.

به گزارش دوران خبر، آمارهای امروز نشان داد تولیدات صنعتی ترکیه در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش یافته و این افزایش برای بیست و ششمین ماه متوالی ناشی از افزایش تورم و کاهش لیر بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، موسسه آمار ترکیه اعلام کرد که تولید صنعتی بر اساس تعدیل های تقویمی و فصلی ماهانه 2.4 درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام