اینفوگرافیک/ خدمت مالیاتی شهید جمهور برای کسب و کارهای خُرد

دولت شهید جمهور طی سه سال گذشته اقدامات جدی در راستای تقسیط مالیات برای اصناف و کسب و کارهای خُرد انجام داد. همچنین تسهیل فرایندهای مالیاتی، افزایش سقف تسهیلات بانکی و پذیرش اوراق گام به‌عنوان مالیات فعالان اقتصادی برای اولین بار از جمله اقدامات دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود.

اینفوگرافیک/ خدمت مالیاتی شهید جمهور برای کسب و کارهای خُرد

گرافیست: محمد حسن پیوندی