اجتماعی

این دانشگاه مجوز ندارد – دوران خبر

به گزارش دوران خبر، پیرو برخی شایعات مبنی بر ادعاهایی که در حوزه آموزش پزشکی از سوی یک موسسه با تأیید نهادهای ذی‌صلاح از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود، غلامرضا سلیمی معاون ستاد علم و فناوری شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: این ادعا از اساس کذب بوده و شورایعالی انقلاب فرهنگی مجوزی برای مؤسسه آموزش عالی به نام دانشگاه بین‌المللی زاگرس صادر نکرده است.

او در گفتوگو با فارس بیان کرد: بر اساس استعلام صورت گرفته هیچ‌گونه مجوز مبنی بر اعطای مجوز با نام دانشگاه بین‌المللی زاگرس از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز برای مؤسسه مذکور صادر نشده است.

سلیمی تأکید کرد: مجوز موسسات و مراکز آموزش عالی توسط وزارت علوم و وزارت بهداشت با رعایت الزامات و شرایط تخصصی این حوزه صادر می‌شود که اسامی مراکز دارای مجوز نیز در سایت این وزارتخانه‌ها در دسترس همگان است و شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز در برخی موارد خاص مصوبه داشته است که مصوبات شورا نیز در سایت شورا در دسترس همگان است.

۲۳۳۲۱۷

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.