علمی و پزشکی

باب‌اسفنجی در دنیای واقعی!/ فیلم

به گزارش خبرگزاری دوران خبر، این رنگ فقط برای نمایش نیست بلکه به عنوان هشداری برای شکارچیان احتمالی در مورد سمی بودن آنها عمل می‌کند.

این ماهی ها مکانیسم دفاعی منحصر به فردی دارند. هنگامی که تحت استرس یا تهدید قرار می‌گیرند، می‌توانند یک سم قوی به نام استراسیتوکسین را از پوست خود آزاد کنند. این سم می‌تواند برای سایر ماهی‌های آب‌های اطراف مضر باشد، و باعث می‌شود شکارچیان قبل از خوردن آنها به فکر فرو روند.

باکس ماهی زرد در آب‌های گرم منطقه هند و اقیانوس آرام یافت می‌شود. نوجوانان اغلب نزدیک صخره‌های مرجانی می‌مانند که هم غذا هست و هم امن است.

آنها از جلبک‌ها، بی‌مهرگان کوچک و سخت پوستان تغذیه می‌کنند.

۲۲۷۲۲۷

بخش علوم پزشکی

هدفم این است که با ارائه محتواهای علمی و امیدوارکننده، به شما کمک کنم تا از جدیدترین تحقیقات در زمینه سلامتی مطلع شوید و اقدامات مناسبی را برای بهبود و حفظ سلامتی خود بگیرید.