ورزشی

برگزاری اردوهای مطالعاتی برای کنکوری‌ها از ۱۴ فروردین

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد؛

برگزاری اردوهای مطالعاتی برای کنکوری‌ها از ۱۴ فروردین

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه الزام دانش‌آموزان به شرکت در اردوهای مطالعاتی و دریافت شهریه غیرمصوب تخلف است، گفت: برگزاری اردوهای مطالعاتی برای کنکوری‌ها از ۱۴ فروردین، فقط در ساعات غیررسمی مدارس مجاز است.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه الزام دانش آموزان برای شرکت در اردو‌ها و دریافت شهریه غیرمصوب تخلف محسوب می‌شود، گفت: برای نوع خدمات ارائه شده و قیمتی که مشخص شده، با اخذ مجوز از آموزش و پرورش، مدارس می‌توانند برای کلاس‌های فوق برنامه وجهی را اخذ کنند.

وی با بیان اینکه در ساعت رسمی آموزش برنامه‌های رسمی به صورت روال عادی ادامه خواهد یافت، افزود: برگزاری اردو در ساعت رسمی نقض غرض است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: در ساعت رسمی آموزش، برنامه‌های روتین و رسمی مدرسه باید انجام شود و اگر قرار است مدارس برنامه‌های فوق برنامه داشته باشند باید بعد از ساعت آموزش انجام شود.

بخش ورزشی

با استفاده از تحلیل‌های دقیق و ارائه‌ی آمار و ارقام، من به عنوان نویسنده‌ی ورزشی به ارائه‌ی داده‌ها و آمارهای جالب و کاربردی درباره‌ی عملکرد تیم‌ها، بازیکنان و رویدادهای ورزشی می‌پردازم. هدفمندی خود را در افزایش دانش و اطلاعات ورزشی خوانندگان قرار می‌دهم. همراه با من را بپذیرید و به دنیای داده‌های جذاب و آماری ورزشی همراه شوید.