فرهنگ و هنر

بهاره افشاری با آرایشی مغولی در سریالی جدید

به گزارش خبرگزاری دوران خبر -فیلمبرداری این سریال تاریخی به نویسندگی سید حسین امیرجهانی در حالی ادامه پیدا می کند که از تازه ترین تصویر بهاره افشاری در نقشی متفاوت رونمایی شد.

بهاره افشاری با آرایشی مغولی در سریالی جدید

۲۲۰

بخش فرهنگ و هنر

با کلماتم، ابتکار هنری را به وجود می‌آورم و جذابیت زندگی را در آن تقدیم می‌کنم.