علمی و پزشکی

توزیع داروی بیماران پیوندی در تمام کشور/ کمبود داروی پیوند وجود ندارد

به گزارش شفاف، ساناز دهقانی، مسئول اداره پیوند وزارت بهداشت گفت: بر اساس آمار استخراج شده تا پایان آذر سال جاری ۸۰۰ بیمار مرگ مغزی اعضای خود را اهدا کرده اند.

شاخص اهدای عضو در سال جاری ۱۲/۷ است؛ در صورتی که این شاخص در سال گذشته ۱۱ بوده است.

به گفته وی در نه ماه امسال ۱۷۸۱ پیوند کلیه، ۷۰۰پیوند کبد، ۲۸ پیوند پانکراس و ۱۱۰ پیوند قلب در کشور انجام شده اند.

او ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ هزار نفر در لیست پیوند عضو قرار دارند و به دلیل نرسیدن عضو بین هفت تا ده نفر فوت می‌کنند.

مسئول اداره پیوند وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر کمبود دارو‌های پیوندی در کشور نداریم و دارو‌های پیوند در دی در سطح کشور توزیع شده اند. در سال جاری آمار پیوند به سال ۹۸ رسیده است و نه ماه اول امسال به اندازه کل آمار سال گذشته پیوند عضو در کشور داشته ایم.

دهقانی گفت: در مرگ مغزی تحت هیچ شرایطی بیمار به زندگی بر نمی‌گردد؛ اما در کما بستگی به شرایط بیمار امکان برگشت به زندگی وجود دارد.