علمی و پزشکی

جایگزین انرژی هسته‌ای در کره ماه پیدا شد


نوشت: دانشمندان می گویند که انرژی خورشیدی می تواند جایگزین خوبی برای انرژی شکافت هسته ای برای تولید اکسیژن در ماه باشد، زیرا برای تولید همان مقدار انرژی به جرم شش برابر کمتر نیاز دارد.