علمی و پزشکی

جدی بگیرید / این موضوع یکی از نشانه‌های دیابت نوع ۲ است


अगा निशिया अज आयारा अचार देशेश दैबेट नॉव दू स अस.