حوادث

جزئیات ترمیم معدل داوطلبان کنکور اعلام شد

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با ترمیم معدل داوطلبان کنکور، گفت: این موضوع جزو اختیارات آموزش و پرورش است و ما به این ارگان کمک می‌کنیم. 

وی افزود: از ابتدای هفته سازمان سنجش سامانه الکترونیکی را باز کرده و وزارت آموزش و پرورش هم از روز گذشته این درگاه را باز کرده تا داوطلبان را تایید و برای ثبت‌نام به سمت آموزش و پرورش هدایت کنیم. 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان برای ترمیم معدل یکبار بیشتر فرصت ندارند که خرداد ماه همزمان با آزمون‌های پایه‌های تحصیلی برگزار می‌شود.