استان ها

جشن شیرازی ها پس از برد تیم ملی فوتبال

امین فائضی

مردم شیراز پس از برد تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی فوتبال ژاپن با حضور خیابان ها به شادی پرداختند.