خسارات سیلاب در محله سیدی مشهد

محسن اسماعیل‌زاده

عصر امروز بارش‌شدید باران و تگرگ و وقوع سیلاب در برخی نقاط مشهد باعث ایجاد خسارات سنگین در محله سیدی مشهد شد.