عمومی

سفر وزیر کشور به چهارمحال و بختیاری


با ورود وزیر کشور به استان چهارمحال و بختیاری در چله خدمت چندین طرح و پروژه عمرانی افتتاح گردید.