شاهزاده معروف سریال جومونگ ۵۰ ساله شد

به گزارش دوران خبر -در ادامه تصویری جدید از تیپ و چهره وون کی جون، بازیگر نقش «شاهزاده یونگ پو» در سریال جومونگ را بعد ۱۸ سال در ۵۰ سالگی مشاهده خواهید کرد.

شاهزاده معروف سریال جومونگ ۵۰ ساله شد

شاهزاده معروف سریال جومونگ ۵۰ ساله شد

۲۲۰57