علمی و پزشکی

شکار ابرماه در سراسر زمین/ عکس

به گزارش خبرگزاری دوران خبر، ماه با توجه به نزدیکی آن به زمین بزرگتر و درخشان تر از حد معمول به نظر می رسید (357344 کیلومتر) یا بیشتر. ابرماه 1 آگوست بیش از 100 مایل (160 کیلومتر) دورتر بود.

اگر آن را از دست دادید، انتظار طولانی خواهد بود، ابرماه آبی بعدی تا سال 2037 نیست. اما یک ابرماه معمولی دیگر در پایان سپتامبر، آخرین ماه سال، در افق است.

شکار ابرماه در سراسر زمین/ عکس

شکار ابرماه در سراسر زمین/ عکس

شکار ابرماه در سراسر زمین/ عکس

227227

بخش علوم پزشکی

هدفم این است که با ارائه محتواهای علمی و امیدوارکننده، به شما کمک کنم تا از جدیدترین تحقیقات در زمینه سلامتی مطلع شوید و اقدامات مناسبی را برای بهبود و حفظ سلامتی خود بگیرید.