علمی و پزشکی

ضربه جدید به ابرآروان: دامنه اصلی از دسترس خارج شد!

روز یکشنبه 22 آبان در زمان تحریم 32 نفر و شرکت ایرانی، شرکت “ابراروان” ولین شرکت استارت آپی ایران نیز از سویی لغایت عروبا تحریم شد. حالا خبر پرو به آکوایران رسیده است.

در زمان اجرای این سیاست، اتحادیه اروپا اعلام کرد که ابراروان از سال 2020 بازیگر جدی در پروژه های دولتی و وزارت ارتباطات ایران برای تهیه نسخه های جداگانه و ایرانی (ملی) اینترنت بوده است. البته این شرکت به این موضوع وابسته بود. روز 25 آبان نیز به تحمیل تحریم از سوی علی عروبا تی یندیه نسبت به این سبام به این تحمیل نشان داد.

5858