علمی و پزشکی

ضرورت تسریع نهایی شدن «سند تغییر اقلیم و سلامت در افق ۱۴۱۰»

نشست بررسی پیش نویس سند تغییر اقلیم و سلامت در افق ۱۴۱۰ با حضور رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دبیرخانه این شورا برگزار شد.

به گزارش دوران خبر، دکتر محمد اسماعیل مطلق با اشاره به اهمیت تغییر اقلیم و اثرات آن بر سلامت در سال‌های آتی و ضرورت تسریع نهایی شدن سند تغییر اقلیم و سلامت با در نظر گرفتن نظرات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تاکید کرد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با بیان اینکه این پیش نویس در اجلاس روسای دانشگاه‌های سراسر کشور نیز مطرح و مورد تاکید و استقبال روسای دانشگاه‌ها قرار گرفت، تصریح کرد: جمع‌بندی نهایی و ارسال این سند به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نیازمند ارائه نظرات کارشناسی از دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی است که این کار در حال انجام است. 

در این نشست اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیران مرکز سلامت محیط و کار و مدیر دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی حضور داشتند و مقرر شد پس از دریافت نظرات دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌ها، پیش نویس سند تغییر اقلیم و سلامت در کارگروه تخصصی مربوطه با حضور همه دستگاه‌ها جمع بندی و جهت ارائه در کمیسیون دائمی و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور جهت استحضار دبیر شورا (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ارسال شود.

انتهای پیام

بخش علوم پزشکی

هدفم این است که با ارائه محتواهای علمی و امیدوارکننده، به شما کمک کنم تا از جدیدترین تحقیقات در زمینه سلامتی مطلع شوید و اقدامات مناسبی را برای بهبود و حفظ سلامتی خود بگیرید.