علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف شد

علی نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف شد

علی نیکزاد با حکم قالیباف رسماً به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی وی منصوب شد.

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی نیکزاد با حکم قالیباف رسماً به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی وی منصوب شد.

براین اساس، با انتخاب علی نیکزاد  شاهد هم افزایی نیروهای ارزشی و اجماع اصولگریان خواهیم بود.