حوادث

فیلم| طرز تهیه فلافل دال عدس؛ یک غذای گیاهی خوشمزه و فوری


در این ویدئو یک آشپز باتجربه طرز تهیه فلافل دال عدس، که غذایی گیاهی بسیار خوشمزه و فوری است را یاد می‌دهد.

کارگروه خبری مقالات حوادث

نویسنده حوادث با توانایی انتقال احساسات و امواج رویدادها به خوانندگان هستم. از طریق زبان زنده و روان، مخاطبان را در قلب رویدادها قرار می‌دهم.