لزوم برقراری ارتباط بین مدارس و مراکز پژوهشی

دوران خبر/سمنان مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان بر لزوم برداشتن آنچه دیوار بین مدرسه و دانشگاه و مراکز پژوهشی نامید، تاکید کرد.

سیدجمال وزیری امروز (23 خرداد ماه) در نشست هم اندیشی اعضای شورای تحقیقات آموزش و پرورش که با موضوع کاربست یافته های پژوهشی با حضور ابراهیم حیدری لقب، رئیس دانشگاه فرهنگیان، جمعی از اعضای شورای معاونان و روسای اداره های آموزش و پرورش در دفتر مدیرکل آموزش و پرورش برگزار شد، بر پیوست پژوهشی تمام فعالیت های این مجموعه و شکل گیری دوره های تفکر انتقادی، سیستمی و خلاق تاکید و اظهار کرد: فعالیت های پژوهش مدارانه آنگونه که باید در آموزش و پرورش انجام نشده و بیشتر برنامه های این مجموعه دگرساخته یا خودساخته بوده است.

وی بر ضرورت توجه بیش از پیش به پژوهش در آموزش و پرورش تاکید کرد و ادامه داد: باید با برگزاری نشست های مختلف از سوی اعضای شورای تحقیقات به سمت بومی سازی برود و با برداشتن دیوارهای مدارس و برقراری ارتباط تنگاتنگ با مراکز دانشگاهی و پژوهشی به رشد، پویایی و شکوفایی برسد.

او بر لزوم برپایی همایش های مختلف در مدارس تاکید کرد و افزود: همایش های پژوهشی بیش از پیش برگزار شوند، چون دوره تفکر انتقادی، سیستمی و خلاق هنوز در آموزش و پرورش شکل نگرفته و نیاز است این دوره های آموزشی، اجرایی و عملیاتی شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان این که اجرای طرح پژوهشی زمانی موثر است که کاربست آن را گسترش دهیم، تاکید کرد: سلسله نشست های علمی دانش آموزان، سلسله گفتمان های معلمان در بستر شاد با دعوت از استادان این حوزه، راه اندازی و اجرا شود تا در کمترین زمان به بیشترین بازده علمی دست یابیم.

وزیری بیان کرد: باید شبکه و نظام مسائل آموزش و پرورش استان را شناسایی کنیم و درباره آن فعالیت پژوهشی انجام شود و تمام فعالیت های این مجموعه، پیوست پژوهشی داشته باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در بخش دیگری با اشاره به اهمیت امتحانات مدارس، بر ضرورت انجام دو دستور کار مهم توسط مدیران آموزش و پرورش و مدیران حوزه های امتحانات نهایی و معاونان آموزشی تاکید و اظهار کرد: ثبت نام کتاب های درسی بسیار مهم است، چون نیاز آموزش و پرورش را در ساماندهی نیروی انسانی تعیین می کند و انتظار می رود تا معاونان آموزشی و پشتیبانی با جدیت این موضوع را پیگیری کنند.

وی افزود: مدیران مدارس، تصحیح اوراق امتحانات نهایی را مد نظر داشته باشند و در این زمینه از ابتکارها و خلاقیت خود بهره بگیرند و این موضوع را مدیریت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از مدیران مدارس خواست تا زمینه های انگیزه بخشی را برای همکاران خود ایجاد و با مشاهده پیشرفت در برنامه ها از دبیران برتر تجلیل کنند.

انتهای پیام