نخستین شماره فصلنامه «روابط عمومی‌های ایران» منتشر شد

نخستین شماره فصلنامه تخصصی «روابط عمومی‌های ایران» با محوریت الزام‌ها و چالش‌های روابط عمومی‌های دولتی منتشر ‌شد.

به گزارش دوران خبر، رویکرد این فصلنامه با صاحب امتیازی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و مدیر مسئولی سپهر خلجی، به اشتراک‌گذاری و ترویج پژوهش‌ها، دانش و تجربه‌ها، روندها و رویه‌های روابط عمومی‌های اثربخش و تجربه‌نگاری و مستندسازی منظم و فراگیر فعالیت‌ها، تلاش‌ها و رویدادهای علمی و آموزشی حوزه روابط‌عمومی‌های دولتی است.

علاوه بر آن انعکاس دیدگاه‌ها و تجارب صاحب نظران و پژوهشگران و کارشناسان روابط عمومی در موضوعات مرتبط با نظام مسائل ارتباطی روابط عمومی‌ها از دیگر اهداف انتشار این فصلنامه است.

از جمله عناوین فصلنامه،کارآمدسازی روابط‌عمومی دولتی و ملاحظات اخلاقی در رسانه‌های اجتماعی، نظام مسائل اطلاع رسانی دولت، فلسفه روابط‌عمومی دولتی، روابط عمومی دولتی؛ ضرورت‌های وجودی و الزام‌های عملی،‌ گفتگوی اختصاصی و میزگرد با حضور صاحبنظران و مدیران روابط‌عمومی است.

انتهای  پیام