هدف «رویداد صدرا» کشف استعداد‌ها و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه است

دوکانه‌ای‌فرد:

هدف «رویداد صدرا» کشف استعداد‌ها و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن عنوان کرد: «رویداد صدرا» با هدف آشنایی دانشجویان با فرصت‌های شغلی، کشف استعداد‌ها و بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین «رویداد صدرا» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با حضور شرکت‌های مستقر در مرکز رشد واحد‌های فناور، اعضای هیئت‌رئیسه و جمعی از دانشجویان از امروز در ساختمان مرکز رشد دانشگاه کار خود را آغاز کرده و تا فردا ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در آیین گشایش «رویداد صدرا» گفت:
این رویداد با هدف آشنایی دانشجویان با فرصت‌های شغلی، کشف استعداد‌ها و بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه برگزار می‌شود.

فریده دوکانه‌ا‌ی‌فرد افزود: در سال‌های اخیر دانشگاه آزاد اسلامی برای ایجاد نقطه اتصالی بین دانشگاه و صنعت با ایجاد طرح پویش که بستر حضور دانشجویان در  صنعت و فعالیت در محیط کار واقعی را فراهم می‌کند؛ نقش مؤثری در این مسیر ایفا می‌کند.

وی تبیین کرد: هدف کلی، هدایت دانشجویان به سمت مهارت‌آموزی است تا دانشجو آنچه در دانشگاه آموخته و ارتباطاتی که به شکل عملیاتی در عرصه صنعت و محیط کار فراهم‌ می‌شود زمینه اشتغال آینده او را تضمین کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن افزود: یکی از اهداف دانشگاه آزاد اسلامی، تأمین منابع انسانی برای صنعت است، البته این مسئله نباید بعد از اتمام تحصیلات رخ دهد، بلکه باید در جریان تحصیل دانشجو باشد.

دوکانه‌ای‌فرد مطرح کرد: رویداد صدرا فرصت مناسبی است تا صنایع با حضور در دانشگاه، نیروی کار موردنیاز را شناسایی و با کمک دانشگاه، آموزش‌های اختصاصی مورد نیاز شرکت خود را ارائه کنند و نیروی کار موردنیاز، مهارت لازم برای کار در شرکت متقاضی را کسب کند.

وی خاطرنشان کرد: از همه صنایع و شرکت‌های فعال در اینگونه رویداد‌ها می‌خواهیم در راستای تعمیق هرچه بیشترارتباط صنعت و دانشگاه و جامعه حضور فعال داشته باشند.