هم‌اندیشی «یک نشست، یک اثر» برگزار شد/ شباهت خانوادگی ویتگنشتاین – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، در نخستین هم اندیشی «یک نشست یک اثر» با محوریت نقاشی تئاتر با حضور صالح نجفی مدرس، نویسنده و پژوهشگر، به نقد و بررسی اثر «هملت» از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران پرداخته شد.

صالح نجفی به ارزیابی جنبش «نیو فیگوریشن» (فیگوراسیون جدید)، جریانی به نسبت غیرمنسجم و بدون بیانیه‌ای گویا در میانه قرن بیستم پرداخت.

در ادامه به روند شکل‌گیری این جنبش و معیارهای شاخص آن و چگونگی تعریف این اثر در این جنبش و همچنین به بحث در مورد نوع دیالکتیک جاری مابین این اثر و مخاطب و نوع برخورد روش‌شناسی‌های زیبایی‌شناسی با این جنبش و به طور خاص این اثر پرداخته شد.

نجفی در ادامه با مطرح‌کردن مبحث مربوط به نظریه «شباهت خانوادگی ویتگنشتاین» گفت: این سبک و به‌ویژه این اثر را می‌توان به‌عنوان مثالی مناسب برای این جریان فکری مطرح کرد؛ جنبشی که نه دارای بیانیه‌ای خاص است و نمی‌توان از آن به تعریفی منسجم دست ‌یافت. اثری که نه در جنبش‌های منتصب به رئالیسم قرار می‌گیرد نه به سمت انتزاع محض پیش می‌رود.

موزه هنرهای معاصر تهران در نظر دارد با رویکردی پژوهش‌محور و بینامتنی، دوشنبه هر هفته با حضور استادان و منتقدان هنری، به‌نقد و بررسی یک اثر نفیس از گنجینه (آثاری که در دهه‌های اخیر کمتر به‌نمایش‌درآمده است) بپردازد.