همایش بین المللی امام خمینی(ره)، فلسطین و بیداری اسلامی

همایش بین المللی امام خمینی(ره)، فلسطین و بیداری اسلامی یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ با حضور مهمان های بین المللی در سالن اجلاس سران برگزار شد.