همراهی مدیران دانشگاهی با دولت باعث هم افزایی و حل مسائل می‌شود

همراهی مدیران دانشگاهی با دولت باعث هم افزایی و حل مسائل می‌شود

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان گفت: همراهی مدیران دانشگاهی با دولت که منشأ تحول و پویایی است باعث هم افزایی و حل مسائل می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجتبی ملکی‌چوبری، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در نشست صمیمی استاندار گیلان با دانشجویان، استادان و رؤسای دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی استان گیلان، عنوان کرد: هرچقدر فضای همدلی و هم افزایی بین دانشگاهیان و استانداری گیلان بیشتر شود، می‌تواند منشا خیر و برکت باشد. هدف از برگزاری چنین نشست‌های دانشگاهی ایجاد هم‌افزایی، بررسی نظام مسائل دانشگاهی و پیگیری مطالبات دانشجویان و استادان است.

وی بیان کرد: تصاویری که امروز در دانشگاه‌های آمریکا و اروپایی می‌بینیم تصویر دروغین از دموکراسی غرب را به صورت علنی در برابر افکار عمومی دنیا زیر سوال برده است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با تأکید بر اینکه بسیج دانشجویی باید از حاشیه‌نشینی خودداری کند، عنوان کرد: بسیج دانشجویی علاوه بر اینکه باید تأثیرگذار در جریانات باشد، باید بتواند در دانشگاه‌ها، پویا، پای کار و در متن قرار گیرد.

ملکی‌چوبری با اشاره به اینکه دانشگاه به عنوان نهاد تحول آفرین در جامعه است، تأکید کرد: امروز دانشگاه به عنوان نهاد تحول آفرین در جامعه و دنیا مطرح بوده و در راستای تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب در حوزه علم و فناوری، نقش و مسئولیت ویژه بسیج در حوزه علم و فناوری باید توسط مدیران دانشگاه تقویت شود.

وی با تأکید بر انجام کار تیمی و تشکیلاتی بین مدیران دانشگاه و بسیج دانشجویی، مطرح کرد: بسیاری از نیرو‌های تراز انقلاب که اکنون در بدنه مدیریتی نظام و دولت در حال خدمت رسانی هستند از دانشجویانی بودند که تمرین مدیریتی، کار تیمی و تشکیلاتی را در بسیج دانشجویی آموخته‌اند. بسیج باید با گسترش دامنه مطالبه‌گری خود از دانشگاه به درون جامعه با اتکا به علم و دانش، مطالعات علمی و پژوهشی تا حد محل محوری را در فرایند پیگیری مطالبات مردمی در دستور کار خود قرار دهد.