ویدیو/ بازدید از ممنوعه‌های یک‌ موزه!

ویدیو/ بازدید از ممنوعه‌های یک‌ موزه!

حفاظت فنی از یک اثر تاریخی از مهم‌ترین اقداماتی است که در بیشتر موزه‌ها اجرا می‌شود تا ضمن محافظت و افزایش طول عمر یک اثر، امکان نمایش آن اثر نیز فراهم شود؛ اقداماتی که همواره پشت درهای بسته انجام می‌شود و بازدیدکنندگان شانس دیدن آن را ندارند. در این گزارش علاوه بر مشاهده مخازن موزه ملی ملک و روند مرمت و نگهداری آثار تاریخی،‌ یک نکته دیگر هم مورد بررسی قرار می‌گیرد،‌ از آن جایی که موزه و کتابخانه ملی ملک مجموعه‌های اهدایی از آثار ارزشمند تاریخی را تحت شرایطی خاص می‌پذیرد، به این سوال پاسخ داده می‌شود که برای وارد شدن آثار تاریخی به این موزه، آن‌ها باید از چه مسیری عبور کنند؟

خبرنگار: پریسا سیدیان / تصویربردار: محمدحسین روزبهانی / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی، محمدحسین روزبهانی